Serveis - LBM Reparacions

LBM
Reparacions i Manteniment
Vaya al Contenido
Altres serveis
Altres serveis que oferim als nostres clients

Electricitat:
Reparacions i instal·lacions elèctriques, butlletins canvi de nom, canvi de potència, legalitzacions noves instal·lacions.
Tenim el carnet d'instal·lador en baixa tensió categoria especialista.


Aigua
Reparacions i instal·lacions d'aigua en tot tipus de materials: Plom, ferro, coure, inox, Niron PP-R polipropilé, polibutilé, polietilé, multicapa...
Estudi i assessorament per a sistemes de tractament d'aigua, descalcificadors, filtres directes per a la purificació de l'aigua de consum i osmosi.


Climatització
Reparació i manteniment de tot tipus d'aparells d'aire condicionat, centrals productores de fred, cambres de conservació industrials.
Disposem dels carnets per a la manipulació de Gassos Fluorats sense límit de càrrega.
Segons normativa vigent tots els aparells que contenen aquest tipus de gas han de ser instal·lats i reparats per personal amb l'esmentat carnet. I s'ha de certificar la instal·lació per un instal·lador acreditat.


LBM Reparacions
Instal·lacions i manteniment d'electricitat, aigua, gas, gasoil i climatització
LBM Reparacions i Manteniment
Us oferim un servei personalitzat a les vostres necessitats, pressupost sense compromís, busquem la millor solució i disposem de recursos per fer els càlculs dels projectes i instal·lacions.

Regreso al contenido